Case study: Zautomatyzowane systemy transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych

2015-03-04
Case study: Zautomatyzowane systemy transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych Opis problemu

Problemem Klienta było wąskie gardło ? niedostateczna wydajność procesu transportowania za pomocą wózków widłowych i ręcznego mycia kontenerów termoizolacyjnych. Istotnym problemem stała się również niewystarczająca pojemność strefy buforowej, która była rozproszona w obszarach przyjmowania kontenerów wracających z filii oraz ich ponownego konfekcjonowania.

Cel

Optymalizacja procesów transportowych, poprzez minimalizację czasu mycia, załadunku i transportu kontenerów termoizolacyjnych oraz zwiększenie pojemności strefy buforowej.

Zastosowanie rozwiązania

Europa Systems zaprojektowała, wyprodukowała i wdrożyła w centrum dystrybucyjnym wielopoziomowy, automatyczny system przeznaczony do transportowania kontenerów termoizolacyjnych o wymiarach: wysokość: 2150 mm, długość: 1200 mm, szerokość 900 mm. System składa się z dwóch niezależnych linii transportowych zbudowanych z przenośników łańcuchowych oraz wind transportowych, napędzanych elektrycznie. Linia została zintegrowana z urządzeniami myjącymi kontenery. Transport kontenerów termoizolacyjnych w całym systemie: od stacji załadowczej do urządzeń myjąco-suszą­cych, następnie od punktu mycia do strefy buforowej i dalej do strefy odbioru, odbywa się automatycznie. Praca operatorów wóz­ków widłowych ograniczona została do odstawiania kontenerów termoizolacyjnych na miejsce odkładcze i pobieranie ich z pola odbiorczego. Wyeliminowanie transportów wózkowych ograniczyło liczbę ruchów magazynowych, co bezpośrednio przełożyło się także na wzrost bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Strefę buforową, w której kontenery termoizolacyjne schładzane są do 2-5°C, zamykają dwie bramy szybkobieżne. Zastosowanie bram przełożyło się na minimalizację zużycia energii, niezbędnej do utrzymywania właściwej temperatury w strefie buforowej.

Osiągnięte korzyści
  • Nawet czterokrotne zwiększenie wykorzystania powierzchni
  • Stworzenie strefy buforowej do 600 kontenerów TKT
  • Obniżenie kosztów energii związanej ze schładzaniem
  • Podniesienie bezpieczeństwa
Zrealizowana inwestycja szybko przełożyła się na wzrost produktywności. Ponadto, osiągnięto następujące korzyści:
  1. Zwiększenie wydajności centrum dystrybucyjnego? automatyzacja procesu transportu i buforowania oraz integracja systemu z urządzeniami myjącymi znacząco wpłynęła na jakość i efektywność procesu magazynowania i transportu kontenerów termoizolacyjnych połączonego z myciem i schładzaniem do wymaganej temperatury. Automatyzacja umożliwiła wprowadzenie zupełnie nowej funkcjonalności a przy tym zwiększenie wydajności magazynu bez konieczności zwiększania zatrudnienia.
  2. Oszczędność powierzchni - wykorzystanie maksymalnej wysokości magazynu i wdrożenie wielopoziomowego systemu pozwoliło na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Firma zyskała ponad 4 razy większą powierzchnię buforową dla kontenerów termoizolacyjnych.
  3. Redukcja kosztów energii - zwiększenie pojemności strefy buforowej do 600 kontenerów termoizolacyjnych generuje oszczędności kosztów energii, niezbędnej do schładzania kontenerów termoizolacyjnych.
  4. Lepsza kontrola nad produktami - cały system, w relacji wejście-wyjście działa w oparciu o model FIFO, umożliwiający sprawowanie pełnej kontroli nad przechowywanymi w magazynie produktami.
  5. Bezpieczeństwo - Przy projektowaniu systemu wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu, które zostało potraktowane wieloaspektowo. Przede wszystkim znacznie ograniczono zagrożenia wynikające z ruchu wózków widłowych, których obszar działania został sprowadzony wyłącznie do obszarów załadunku i rozładunku systemu. W samym systemie zastosowano najnowocześniejsze urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowania. W oparciu o bardzo szczegółową analizę ryzyka opracowano i wdrożono system bezpieczeństwa oparty na pełnej kontroli dostępu do stref niebezpiecznych, spełniając w tym zakresie najsurowiej interpretowane wymagania dyrektywy maszynowej oraz norm europejskich. Bezpieczne automatyczne sterowanie systemem zapewnia dopracowany system sterowania wyposażony w panele operatorskie z wizualizacją stanu całego systemu transportowo-magazynowego. System posiada m. in. rozbudowane funkcje autodiagnostyki, co znacznie upraszcza czynności serwisowe jak również funkcję teleserwisu, która umożliwia zdalne wsparcie Klienta poprzez dostęp producenta do systemu sterowania przez Internet.

Europa Systems wyprodukowała i wdrożyła lub zmodernizowała systemy transportu i buforowania kontenerów termoizolacyjnych dla 90 centrów dystrybucyjnych światowych firm sieciowego handlu detalicznego.

pixel