Dyrektor działu Badań i Rozwoju

2024-03-18
Dyrektor działu Badań i Rozwoju
 Jesteśmy firmą specjalizującą się w automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej, która realizuje projekty dla liderów wielu branż w całej Europie. W kolejnych latach planujemy objąć kolejne kontynenty naszą działalnością. Nasz zespół tworzy ponad 300 inżynierów, techników i wysokiej klasy specjalistów, których codzienna praca przekłada się na osiągane sukcesy. Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie, dostarczamy zintegrowane rozwiązania dla efektywnego przepływu materiałów przez cały proces produkcyjny. Nasze produkty to interdyscyplinarne rozwiązania integrujące obszar mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, w tym dofinansowane ze środków NCBiR.

Przestań marzyć o wspaniałych projektach, zacznij je realizować!
Dołącz do naszego zespołu jako:

Dyrektor działu Badań i Rozwoju
Miejsce pracy: Żabów k. Pyrzyc


Twoje wyzwania:

 • Odpowiedzialność za czynności związane z pracami nad nowymi projektami badawczo-rozwojowymi, procesami technologicznymi, projektami nowych produktów;
 • Opracowywanie i nadzorowanie przygotowania planów rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Nadzór nad realizacją działań strategicznych dla podległego obszaru;
 • Zarządzanie i koordynacja portfela projektów badawczo-rozwojowych;
 • Opracowywanie i nadzór nad realizacją budżetu obszaru DBiR;
 • Przygotowywanie raportów do Zarządu na potrzeby monitorowania postępów realizowanych prac strategicznych dla organizacji;
 • Organizacja i zarządzanie podległym zespołem
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę efektywności procesów;
 • Zarządzanie kluczowymi ryzykami w projektach, a także gromadzenie wiedzy, danych i dokumentacji;
 • Inicjowanie rozwiązań mających na celu zwiększanie konkurencyjności firmy;
 • Współpraca z innymi działami firmy;
 • Współpraca w definiowaniu zakresu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • Utrzymywanie relacji z zewnętrznymi partnerami, uczelniami, instytucjami badawczymi.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie związanej z obszarem B+R;
 • Udowodnione osiągnięcia w rozwijaniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek;
 • Umiejętność zarządzania projektami, w szczególności badawczo-rozwojowymi i współfinansowanymi ze środków publicznych (np. NCBiR), w tym kilkoma projektami jednocześnie;
 • Tworzenie i zarządzanie budżetem działu;
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym o interdyscyplinarnym charakterze;
 • Doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku – min. 5 lat;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze badań i rozwoju – min. 8 lat;
 • Udokumentowane doświadczenie związane z aktywnym udziałem w realizacji projektów B+R, w tym realizowanych z współfinansowaniem ze środków publicznych (np. NCBiR);
 • Udokumentowane sukcesy w przekształcaniu wyników badań w innowacyjne produkty lub usługi, a także ich wprowadzanie na rynek;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywność;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności.


Twoje korzyści:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon, laptop);
 • Współuczestnictwo w kreowaniu wizji i rozwoju firmy;
 • Praca w firmie z 30 letnim doświadczeniem i jasną strategią na przyszłość;
 • Praca w innowacyjnym przedsiębiorstwie nastawionym na rozwój;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy oraz zdobywana nowych doświadczeń;
 • Współpraca z liderami w branży przemysłowej i dystrybucyjnej w skali nie tylko europejskiej; Przyjazna atmosfera i współpraca oparte o szacunek i wiedzę

Aplikuj klikając w link widoczny poniżej: 

 

LINK


#WE
AREENGINEERS
Pokaż więcej wpisów z Marzec  2024
pixel