Kierownik ds. projektów inwestycyjnych

2023-12-19
Kierownik ds. projektów inwestycyjnych
Jesteśmy zespołem ponad 300 inżynierów, techników i wysokiej klasy specjalistów. Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Specjalizujemy się w automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej. Realizujemy projekty dla liderów branż w całej Europie

Przestań marzyć o wspaniałych projektach, zacznij je realizować!

Dołącz do naszego zespołu jako:

Kierownik ds. projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Żabów k. Pyrzyc / hybrydowo


Twoje wyzwania:
 • Zarządzanie oraz nadzór nad prawidłowością realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 • Koordynowanie pracy zespołów projektowych i zapewnienie właściwej komunikacji w zespołach;
 • Nadzorowanie harmonogramu, budżetu i realizacji zadań merytorycznych;
 • Monitorowanie oraz obniżanie ryzyk w realizowanych projektach;
 • Monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji projektów w tym przygotowywanie sprawozdań, prezentacji oraz nadzorowanie procesów wdrożenia rezultatów projektów;
 • Współpraca z jednostkami pośredniczącymi, konsorcjantami, podwykonawcami i firmami doradczymi, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych;
 • Wyszukiwanie źródeł współfinansowania ze środków publicznych dla projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz innych aktywności realizowanych przez Spółkę;
 • Koordynacja procesu opracowywania i składania wniosków o dofinasowanie wraz z opracowywaniem wniosków o dofinansowanie na realizację projektów B+R, inwestycyjnych, szkoleniowych i innych, np. ze środków krajowych.

Nasze wymagania:

 • Znajomość zasad oraz procesu pozyskiwania dofinansowania i realizacji projektów B+R i inwestycyjnych;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami, w tym kilkoma projektami jednocześnie;
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym o interdyscyplinarnym charakterze;
 • Umiejętność tworzenia i monitorowania harmonogramów i budżetów oraz nadzorowania kwestii finansowych związanych z projektami inwestycyjnymi i badawczo-rozwojowymi;
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze;
 • Certyfikat z obszaru zarządzania projektami, np. IPMA, PRINCE 2;
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów/szkoleń/studiów podyplomowych lub innych w obszarze projektów UE;
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów/szkoleń/studiów podyplomowych w obszarze zarządzania​.

Twoje korzyści:

 • Benefity (m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, MyBenefit, ZFŚS);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, którego wysokość zależeć będzie od Twojej wiedzy i doświadczenia;
 • Zapewniamy dojazd do naszej siedziby w Żabowie k/Pyrzyc ze Szczecina i Stargardu;
 • Praca w innowacyjnym przedsiębiorstwie nastawionym na rozwój na rynku logistyki wewnętrznej;
 • Rozwój i doskonalenie Twojej wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość nauki i doskonalenia języków obcych;
 • Przyjazna atmosfera i współpraca oparta o szacunek i wiedzę.

 

Aplikuj klikając w link widoczny poniżej: 

LINK#WEAREENGINEERS

www.europasystems.pl
Pokaż więcej wpisów z Grudzień  2023
pixel