Procesy produkcyjne – podstawowe informacje

2014-09-06
Czym jest proces produkcyjny?

Procesami produkcyjnymi określa się całokształt wszystkich zjawisk oraz działań, które powodują, że w przedmiocie pracy dokonują się zmiany w gotowy wyrób. Zmiany te następują stopniowo, kumulując się. Proces produkcyjny kończy się osiągnięciem wyroby zgodnego z założeniami.

Elementy składające się na proces produkcji Na procesy produkcyjne składają się różne rodzaje działań. Zaliczane są do nich:
  • technologia ? bezpośrednie oddziaływanie na przedmiot oraz procesy naturalne
  • pomiary i kontrola
  • transport ? zewnętrzny i wewnętrzny
  • magazynowanie

Do produkcji potrzebna jest odpowiednia technologia, dlatego też musi być ona opracowana wspólnie z określeniem celu produkcji ? tego, jak gotowy wyrób ma wyglądać i jakie ma spełniać zadania. Technologia służy w tym przypadku do zamiany surowców w gotowy wyrób. W ramach procesów technologicznych wyróżnia się czynności oddziaływania bezpośredniego, czyli te, które wykonywane są zgodnie intencją człowieka, na przykład ukształtowanie wyrobu z tworzywa sztucznego czy też z metalu przy pomocy przeznaczonych do tego narzędzi. Procesy naturalne z kolei to te, które zachodzą samoczynnie, na przykład jest to proces fermentacji przy produkcji alkoholi. Procesy pomiarowo-kontrolne mają za cel określenie danego stanu przedmiotu w konkretnych etapach produkcyjnych. Na podstawie wcześniej wyznaczonych wymogów wyrób jest z nimi porównywany. Gdy jest on zgodny z wzorcem, wtedy przekazywany jest dalej w celu kontynuowania procesów produkcyjnych, natomiast jeżeli odbiega od wzorca, może być poddany kolejnym zmianom lub usunięty. Procesy transportowe mają za cel przemieszczanie obiektu na terenie zakładu pracy ? ma to miejsce w formie transportu bliskiego, wewnętrznego, lub też może następować na zewnątrz przedsiębiorstwa. Firmy działające w branży transportu bliskiego jak Europa Systems oferują specjalne przenośniki, stosuje się wózki jezdniowe, podnośniki i innego rodzaju sprzęt. Procesami składowania czy magazynowania nazywa się te, które dotyczą przechowania przedmiotu. Mogą one następować nie tylko na koniec procesu produkcyjnego, ale również w jego trakcie. Zależnie od rodzaju wytwarzanych wyrobów procesy produkcyjne zmieniają się. Zarys pozostaje jednak podobny. Odpowiednio zaprojektowany proces produkcji pozwala na uzyskanie wyrobów wysokiej jakości oraz niższym kosztem.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień  2014
pixel