Produkcja seryjna – czym jest i jakie są jej zalety i wady?

2014-09-30
Produkcja seryjna – czym jest i jakie są jej zalety i wady?

Europa Systems specjalizuje się nie tylko w dostarczaniu nowoczesnych systemów transportu wewnętrznego klientom, którzy pragną udoskonalić swoją linię produkcyjną lub przyspieszyć pracę magazynów, ale jesteśmy również doświadczonymi doradcami w przypadku modernizowania istniejących już systemów transportowych. Dodajemy nowe funkcje, rozbudowujemy i ulepszamy instalacje naszych klientów z zachowaniem dbałości o szczegóły i z myślą o innowacyjności, a przede wszystkim funkcjonalności.

W zakładach produkcyjnych nastawionych na produkcję seryjną wykorzystuje się zaawansowane rozwiązania ? specjalistyczne maszyny, linie produkcyjne, a także oprogramowanie informatyczne, aby uzyskać optymalny efekt w postaci zwiększenia wydajności pracy, a przy tym także obniżenia jej kosztów bez negatywnego wpływu na jakość produktów. W produkcji seryjnej szczególnie ważne jest optymalne zaplanowanie całego procesu, by uzyskać najlepsze wyniki.

Czym jest produkcja seryjna?

Produkcją seryjną nazywa się taki typ produkcji, która jest organizowana ze względu na liczebność, czyli stosuje się ją przy wywarzaniu wyrobów w dużej liczbie, gdy muszą być one wykonane w taki sam sposób. Produkcja seryjna różni się od produkcji jednostkowej liczbą wyrobów, natomiast od produkcji masowej brakiem ciągłości pracy, czyli w jej przypadku ma miejsce produkcja w seriach, z przestojami. W produkcji seryjnej podobnie jak w innych typach produkcji mają miejsce procesy następujące kolejno po sobie, których celem jest uzyskanie gotowego wyrobu. Procesy produkcyjne mogą być modyfikowane lub zatrzymane, a jedna maszyna może być na ogół wykorzystana do różnych wyrobów. Stosuje się także systemy transportu bliskiego, jak przenośniki Europa Systems czy innego rodzaju.

Gdzie stosuje się produkcję seryjną?

Produkcja seryjna jest szeroko wykorzystywana w różnych rodzajach zakładów pracy. Przykładem może być na przykład branża farmaceutyczna, branża spożywcza czy też produkcja odzieży czy obuwia. W każdym z tych przypadków produkuje się określone wyroby z surowców na zamówienie, czyli można określić liczbę potrzebnych wyrobów i przygotować określoną ilość surowców. Po wykonaniu określonej partii, serii produktów urządzenia wykorzystywane przy pracy mogą być zatrzymane. Produkcja seryjna wobec tego jest także oszczędna, ponieważ pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu pracy i surowców, aby stworzyć potrzebne wyroby. Produkcja seryjna jest opłacalna głównie w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie produkcja ciągła, czyli masowa, jest nieopłacalna. Jeżeli nie ma zapotrzebowania na produkty, wtedy linie produkcyjne mogą być po prostu wyłączone. Także produkcja seryjna znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu wyrobów sezonowych.

Zalety i wady produkcji seryjnej

Produkcja seryjna, podobnie jak inne typy produkcji, ma swoje wady oraz zalet. Aby uzyskać jak najlepszą produktywność w zakładzie pracy, konieczne jest zatem dopasowanie typu produkcji do potrzeb.

Zalety produkcji seryjnej:
  • zmniejszone koszty wykonania pojedynczego produktu,
  • możliwość wytwarzania różnych produktów przy użyciu tych samych maszyn,
  • szybkość procesów produkcyjnych przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn,
  • możliwość zatrzymania produkcji bez znacznych kosztów.
Wady produkcji seryjnej:
  • występują starty czasowe pomiędzy kolejnymi seriami,
  • należy stale prowadzić kontrolę surowców wykorzystywanych w produkcji,
  • może nastąpić konieczność zmiany konfiguracji maszyn, co pociąga za sobą także straty czasu.
Pokaż więcej wpisów z Wrzesień  2014
pixel