Projekty NCBiR

Projektu UE
Projekty NCBiR

Z przyjemnością informujemy, iż firma Europa Systems Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na poniższe realizacje.

Systemy mycia i suszenia kontenerów termoizolacyjnych

Opracowanie innowacyjnego, zrobotyzowanego i inteligentnego systemu mycia boksów do przechowywania żywności

W ramach obszaru rozwoju systemu informatycznego kluczowe będzie opracowanie dostosowanej do specyfiki procesu mycia i suszenia platformy sprzętowo-programowej integrującej obszary mechaniczny, sterowania i robotyki z zaawansowanym oprogramowaniem do gromadzenia, wizualizacji i maszynowej analizy danych oraz skutecznymi metodami diagnozowania procesu i kluczowych podzespołów urządzenia myjącego.

Nowatorskie dysze suszące oraz system filtracji wykorzystujący naświetlanie UV, modularyzację urządzania, a także przeprowadzenie analizy materiałów użytych w projekcie pod kątem korozyjności w środowisku pracy oraz dobór alternatywnych środków myjących wraz z dokonaniem ich oceny oddziaływania na środowisko. Efektem będą wymierne korzyści, tj. zwiększenie niezawodności i obniżenie kosztów eksploatacji, elastyczność, autonomię użytkowania i możliwość personalizacji systemu, poprawę bezpieczeństwa w zakresie rozprzestrzeniania bakterii i wirusów, funkcjonalności diagnozowania nieprawidłowości w procesie mycia i eksploatacji podzespołów urządzenia.

Instytucja Pośrednicząca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs
6/1.1.1/2020 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4
Zakres
Projekty z regionów lepiej rozwiniętych i słabiej rozwiniętych
Okres trwania projektu
12.10.2020-31.12.2023
Systemy mycia i suszenia kontenerów termoizolacyjnych

Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

W projekcie opracowana zostanie platforma sprzętowo-programowa, integrująca obszar mechaniczny i sterowania z zaawansowanym oprogramowaniem do gromadzenia, wizualizacji i maszynowej analizy danych (AI), dostosowanej do specyfiki procesu, która umożliwi gromadzenie i inteligentne przetwarzanie danych dotyczących realizacji procesu transportu, użytkowania i eksploatacji systemu, a także jego kluczowych podzespołów.

System aPCS będzie również umożliwiał przeprowadzenie automatycznej diagnostyki urządzeń. Projekt zakłada opracowanie rozwiązania o wysokiej elastyczności, podwyższonej efektywności realizacji procesu, niezawodności, trwałości urządzenia i zredukowanych kosztach eksploatacji.

Instytucja Pośrednicząca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie
Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs
1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka
Zakres
Projekty z regionów słabiej rozwiniętych
Okres trwania projektu
01.04.2021-31.12.2023
Systemy mycia i suszenia kontenerów termoizolacyjnych

Opracowanie i uruchomienie produkcji inteligentnego i energooszczędnego cyberfizycznego systemu realizacji procesów logistycznych w centrach e-Commerce charakteryzującego się wysoką dostępnością, niezawodnością oraz efektywnością realizacji czynności utrzymania i serwisu.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację linearnego projektu, składającego się z modułów B+R i internacjonalizacja, dla których punktem wyjścia będzie przeprowadzenie prac rozwojowych (PR), obejmujących opracowanie innowacyjnego w skali, co najmniej rynku polskiego produktu w postaci systemu przenośników do transportu materiałów lekkich z zawansowanymi komponentami IT i automatyki do sterowania procesami logistycznymi  w e-Commerce o wysokiej energooszczędności, niezawodności i efektywności realizacji czynności serwisowych i utrzymania ruchu, zaplanowanych w 5 etapach:

  1. Skonstruowanie modułowego systemu urządzeń do realizacji transportu wewnętrznego materiałów lekkich o większej od konkurencji różnorodności urządzeń.
  2. Opracowanie sterownika IoT o innowacyjnej budowie umożliwiającego wymianę poszczególnych modułów ulegających awarii i systemu sterowania PLC.
  3. Opracowanie platformy informatycznej do gromadzenia i udostępniania danych w aplikacji ICT z procesu logistycznego, w tym z 6 podsystemów: WMS, MFC, QView, CMMS, Mobilnej Paczki Inspekcyjnej MPI i Sterownika IoT.
  4. Opracowanie modeli diagnozowania stanu elektrorliek i predykcji ich awarii oraz skonstruowanie MPI i narzędzi do wykrywania anomalii systemu.
  5. Opracowanie rozwiązań i algorytmów do redukcji zużycia energii w trybie EKO, w tym przy zastosowaniu odkrywania wiedzy i rozszerzonych funkcji IoT wraz z testami całego systemu.
Grupa docelowa działań projektu
Wypracowany w toku prac B+R produkt, zostanie wprowadzony, w ramach zasobów własnych do działalności Europa Systems, poprzez rozpoczęcie jego produkcji i sprzedaży polskim i zagranicznym centrom logistycznym funkcjonującym w branży e-Commerce.
Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności produktowej, cyfrowej i środowiskowej Europa Systems Sp. z o.o. na rzecz zwiększenia jej konkurencyjności, wzrostu przychodów, a także zacieśnienia współpracy z sektorem nauki i MŚP.
Planowane efekty
Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego w skali co najmniej rynku polskiego produktu w postaci systemu realizacji procesów logistycznych w centrach e-Commerce, złożonego z modułowego systemu przenośników do transportu materiałów lekkich zintegrowanych z komponentami automatyki do sterowania procesami realizacji transportu oraz zaawansowanymi rozwiązaniami IT, w tym wykorzystującymi AI, o wysokiej energooszczędności, niezawodności i efektywności realizacji czynności serwisowych i utrzymania ruchu. Rezultat projektu wyróżniał będzie się na rynku cechami nowości, takimi jak: zmniejszenie zapotrzebowania na energię i monitorowanie śladu węglowego, dostęp do systemu za pomocą aplikacji ICT, zwiększona liczba modułów urządzeń systemu transportowego, obejmująca autorskie mechaniczne elementy serwisowe i innowacyjny sterownik IoT, które całościowo przełożą się na zwiększenie całkowitej dostępności systemu logistycznego, do co najmniej 98,5%.
pixel