Systemy transportu bliskiego w magazynach

2014-09-03
Systemy transportu bliskiego w magazynach

Współczesne magazyny i centra logistyczne korzystają z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, aby zwiększać szybkość i bezpieczeństwo manipulacji ładunkami. Odpowiednio zaprojektowane systemy transportu bliskiego są w stanie pomóc zarówno dużym, jak i mniejszym przedsiębiorstwom w organizacji pracy. Kluczem jest stworzenie niezawodnego systemu magazynowego, który będzie odpowiadał za sprawne zarządzanie ruchem ładunków zarówno przy ich wejściu, jak i wyjściu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań tego rodzaju pociąga za sobą początkowe, nieraz znaczne koszty, niemniej jednak należy traktować je zawsze jako inwestycję. Firmy, które wdrożyły w swoich magazynach systemy transportu bliskiego, uzyskują znacznie lepsze wskaźniki wydajności pracy.

Niezawodność i oszczędność

Najważniejsze, aby kompletny system był niezawodny oraz efektywny, a przy tym oszczędny. Należy pamiętać o tym, że systemy magazynowe muszą spełniać najwyższe wymogi tego typu, aby okazały się trafioną inwestycją. To oznacza, że muszą być również odpowiednio zaprojektowane przez ekspertów. Takie usługi świadczą wszystkie firmy działające w branży transportu bliskiego, w tym między innymi firma Europa Systems, która zaopatruje klientów z całej Polski.

Proces wdrażania systemów transportu bliskiego

Wdrożenie systemu transportu bliskiego w magazynie powinno następować zgodnie z procedurami, by krok po kroku uzyskać najlepsze efekty. Poniżej przedstawiamy wszystkie procesy związane z wdrożeniem:

  • wstępna analiza i rozmowa z klientem ? ma na celu dokładniejsze rozpoznanie potrzeb klientów, a także procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
  • przygotowanie projektu ? projekt dopasowany jest indywidualnie do potrzeb klienta oraz jego przedsiębiorstwa, a także prezentuje korzyści związane z wdrożeniem systemu transportu bliskiego,
  • podpisanie umowy ? to etap, w którym określa się warunki współpracy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą,
  • realizacja zamówienia ? przygotowanie elementów systemu, wyprodukowanie urządzeń, ich instalacja oraz przekazanie do użytkowania,
  • prace serwisowe i konserwacyjne ? prowadzenie działań w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, a także niezbędnych prac konserwacyjnych dla poprawności działania systemu.
Ile kosztuje wdrożenie?

Koszty związane z wdrożeniem systemu transportu bliskiego w magazynie są dość zróżnicowane. Pod uwagę bierze się między innymi takie kwestie jak specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń, liczba urządzeń oraz ich transport i montaż, a także politykę cenową przedsiębiorstwa przeprowadzającego wdrożenie. Wszystkie koszty powinny być wyszczególnione w umowie i jej załącznikach.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień  2014
pixel