Urządzenia transportu wewnętrznego – rodzaje i zastosowanie

2014-07-28
Urządzenia transportu wewnętrznego – rodzaje i zastosowanie Przenośniki

Przenośniki to niezwykle istotny element transportu wewnętrznego. Pozwalają one na szybkie przemieszczanie ładunków na poszczególnych etapach linii produkcyjnych. Stanowią grupę urządzeń tzw. transportu bliskiego. W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się przenośniki do transportu palet, kartonów, worków, opon samochodowych, konstrukcji stalowych, pojemników tworzywowych czy blach. Ze względu na konstrukcję przenośników wyróżnia się przenośniki taśmowe, rolkowe napędzane, rolkowe nienapędzane, paskowe oraz łańcuchowe.

Wózki transportowe

Wózek transportowy to urządzenie jezdne, pozwalające na płynne przemieszczenie ładunku położonego pomiędzy liniami ciągu transportowego. Wyróżnia się wózki transportowe napędzane oraz nienapędzane. W zależności od warunków przemieszczania rozróżnia się wózki jezdniowe oraz szynowe.

Krzyżówki

Krzyżówki stanowią grupę urządzeń transportu poziomego. Ich głównym zadaniem jest prostopadła zmiana kierunku ruchu ładunku. Odbywa się to poprzez skrzyżowanie dwóch rodzajów urządzeń ? na przykład przenośników rolkowych oraz przenośników łańcuchowych. Jeden z przenośników jest unoszony poprzez odpowiednią konstrukcję podbierając lub odkładając w ten sposób ładunek i jednocześnie nadając mu ruch boczny. Zaletą tego typu urządzeń jest zajmowanie niewielkiej przestrzeni oraz możliwość łączenia dwóch linii transportowych o różnych kierunkach.

Stoły kulowe

Stoły kulowe należą do grupy ręcznych urządzeń transportu wewnętrznego. Ich przeznaczeniem jest swobodne przemieszczanie ładunku wzdłuż lub w poprzek ciągu transportowego ? mogą służyć ręcznej zmianie kierunku. Ich konstrukcja zależy zwykle od indywidualnych potrzeb magazynu.

Obrotnice

Obrotnica służy do zmiany kierunku przemieszczania transportowanego ładunku. Zakres jej pracy to od 90 do 360 stopni. Zwykle ma niewielkie rozmiary (w stosunku do innych rozwiązań o podobnym zastosowaniu), co jest jej niewątpliwą zaletą. Można ją stosować do transportu różnego rodzaju ładunków, np. kartonów, palet czy koszy.

Urządzenia transportu pionowego

Urządzenia transportu pionowego, to inaczej przenośniki wykorzystywane w celu pionowego przemieszczania ładunków. Mogą to być np. windy z zabudowanymi przenośnikami rolkowymi czy łańcuchowymi. Urządzenia te umożliwiają przejazd ładunków pomiędzy wieloma poziomami linii transportowych. Grupę urządzeń transportu pionowego stanowią również podnośniki hydrauliczne.

pixel