W procesie produkcji ważną rolę pełni system transportu wewnętrznego

2014-07-15
W procesie produkcji ważną rolę pełni system transportu wewnętrznego Do urządzeń z grupy systemów transportu wewnętrznego możemy zaliczyć następujące środki manipulacji i transportu:
 • maszyny i urządzenia transportowe,
 • urządzenia do składowania,
 • urządzenia pomocnicze.
Podstawowe urządzenia transportowe w magazynach to:
 • wózki jezdniowe,
 • dźwignice,
 • przenośniki.
Urządzenia o automatycznym cyklu pracy, czyli manipulatory i roboty przemysłowe stanowią specjalną grupę. Mogą to być:
 • legary,
 • klamry,
 • podstawki,
 • stojaki,
 • regały ? przesuwane (prostopadle lub równolegle do płaszczyzny załadowania), rusztowania okrężne (gdzie jednostki ładunkowe przemieszczane są dzięki wytworzonej energii ładunku oraz elementu roboczego) oraz przepływowe.

Ostatni rodzaj regałów, a więc przepływowy, poprzez likwidację dróg komunikacyjnych, pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni magazynu, ograniczenie przewozów ładunków wewnątrz magazynu oraz zapewnienie właściwego przepływu towarów. W połączeniu z innymi urządzeniami przeładunkowymi, takimi jak przenośniki czy urządzenia sterujące, regały przepływowe umożliwiają automatyzację procesu magazynowania. Dodatkowym wyposażeniem regałów mogą być przenośniki rolkowe, sterownice czy krany.

Wyróżnia się także urządzenia pomocnicze ułatwiające załadunek środków transportowych oraz manipulację towarem:
 • rampy (w tym ruchome),
 • pomosty ładunkowe i wyrównawcze,
 • palety,
 • paletyzery,
 • nadstawki palet,
 • pojemniki,
 • jarzma.

Idealnie dopasowany system transportu wewnętrznego wpływa nie tylko na usprawnienie procesu przemieszczania ładunków, ale na optymalizację ? przyspieszanie pracy całego przedsiębiorstwa. Kompletny projekt rozwiązania zapewni niezakłócony transport i znacznie usprawni procesy produkcyjne. Należy pamiętać, że każde rozwiązanie powinno zostać indywidualnie dostosowane do linii produkcyjnej przedsiębiorstwa.

pixel