Dofinansowanie na automatyzację i robotyzację MŚP - Wsparcie w rozwoju i cyfrowej transformacji oraz innowacji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ

FEPW na lata 2021-2027 to program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji, mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności.  

Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy a maksymalny poziom dofinansowania to 3 miliony zł!  

Wsparcie obejmuje: 

 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów, maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
 • proces instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.  

Wnioski można składać od sierpnia do września 2024 – zacznij przygotowywać dokumentację!

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ŚCIEŻKA SMART – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

To program na lata 2021-2027 i skupia się na rozwijaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju, a także przyczynianie się do zielonej i cyfrowej transformacji firm, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP.  

Dofinansowanie pokryje do 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów, robót budowlanych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych. 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.  

Wsparcie obejmuje:

 • obligatoryjnie: moduł B+R lub moduł wdrożenia innowacji; fakultatywnie: moduł cyfryzacji
 • dotacja na transformację cyfrową oraz zapewnienie ceberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa,
 • zakup lub leasing: gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.  

Wnioski można składać od 27.06 do 24.10.2024 – zacznij przygotowywać dokumentację!                       

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE INNOWACJOM – TRANSFORMACJA CYFROWA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Program na lata 2021-2027, adresowany do polskich MŚP, prowadzących działalność co najmniej 24 mc., które planują podnieść poziom dojrzałości cyfrowej firmy poprzez udany proces transformacji cyfrowej.  

Minimalna i maksymalna wartość grantu: od 40 000 do 200 000 euro! Maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów netto projektu. 

Preferencje dla:

 • sektora przemysłu/ produkcji,
 • mikro i małych przedsiębiorstw,
 • projektów kompleksowych,
 • projektów wprowadzających ekoinnowacje.

Wymogiem jest opracowanie strategii transformacji cyfrowej, która będzie stanowić podstawę do inwestycji.  

Wsparcie obejmuje:

 • automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.  

Planowany termin składania wniosków: I kw./II kw. 2024 – zacznij przygotowywać dokumentację!      

 

Europa Systems - Integrator, producent i dostawca rozwiązań w obszarach Automatyzacja Magazynu i Logistyka Produkcji.

Jesteśmy zespołem ponad 300 inżynierów, techników i specjalistów opracowujących zwinne systemy intralogistyczne dla branży FMCG, handlu detalicznego, e-commerce, przemysłu ciężkiego i oponiarskiego, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją firmy na dzisiejszym i przyszłym rynku. 

 

Od ponad 25 lat z sukcesem wdrożyliśmy ponad 1000 projektów w 35 krajach, zapewniając dziś najnowocześniejszy serwis dostępny dla klienta 24/7.

 

Będąc jednocześnie producentem i integratorem, łączymy pasję inżynierską, innowacyjne i autorskie oprogramowanie: WCS, MFC, ES QVIEW i technologię mechaniczną oraz robotykę.

 

Dostarczamy rozwiązania „pod klucz” do automatyzacji łańcucha dostaw, które zapewniają doskonałość operacyjną w fabrykach, magazynach i centrach dystrybucyjnych.

 

Europa Systems może stać się partnerem i dostarczyć rozwiązania z zakresu robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Jesteśmy zespołem ekspertów, który ze wsparciem naszego partnera - doświadczonej firmy doradczej - może pomóc również w przygotowaniu wniosku, prowadząc naszych Klientów krok po kroku przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie.

pixel