Europa Systems z rekordowymi wzrostami w swoich branżach i znacznym rozwojem w eCommerce

Wywiad z Marcinem Tomkiewiczem, CEO Europa Systems o  drodze do sukcesu polskiej Spółki, dzięki realizacji strategii wzrostu w latach 2020-2024.

Skuteczna taktyka i właściwa strategia dały efekty - organizacja wygenerowała 140 mln przychodu za rok 2021, a jednocześnie potwierdza planowany kolejny 30% wzrost w 2022 roku.   

Nowa strategia Europa Systems to poważna transformacja. Ma ona na celu repozycjonowanie marki w kierunku integratora automatyki magazynowej z silnym naciskiem na partnerstwo - w myśl wizji aby być „The first choice partner for agile Intralogistics Solutions in Europe”.

Rozmawia: Ilona Miziewicz-Groszczyk  

Mija 2 lata od wdrożenia w Europa Systems strategii Hexagon4Growth, która zakładała dynamiczny rozwój Spółki. Zespół Europa Systems pod Twoim przywództwem wypracował strategię, której realizację przewidzieliśmy na lata 2020-2024. To było całkiem nowe podejście zarówno do tworzenia samej strategii, jak i do podejmowanych odważnych decyzji. Rekordowe wyniki w blisko 30 letniej historii firmy są potwierdzeniem właściwie obranego kierunku rozwoju i inwestycji. Co było kluczowym czynnikiem tego sukcesu i jak według Ciebie tego dokonaliśmy?

W naszej organizacji kluczowi są ludzie i przede wszystkim chciałem podziękować wielu moim współpracownikom i partnerom biznesowym za ponadprzeciętne zaangażowanie, którego efektem jest tak dynamiczny wzrost naszej firmy. Dziękuję za zaufanie i pełne skupienie na postawionych wspólnych celach biznesowych tj. podwojenie przychodów oraz budowanie kompetencji ES w integracji rozwiązań „turn-key” dla intralogistyki w kluczowych dla nas segmentach biznesowych.  

Notujemy spektakularne wzrosty sprzedaży w obszarze automatyzacji magazynów oraz logistyki produkcji. Wprowadziliśmy na rynek innowacyjne systemy intralogistyczne, a przede wszystkim zainwestowaliśmy w rozwój kompetencji w obszarach robotyki autonomicznej i przemysłowej, automatyki i oprogramowania IT. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwiązań dedykowanych do dystrybucji i „handlingu” materiałów uzupełnione o wspomniane kompetencje oraz zaufanie Klientów przyczyniło się do dynamicznego rozwoju naszego biznesu.  

Duże znaczenie w budowaniu portoflio mają oferowane przez nas innowacyjne rozwiązania do opomiarowania i wizualizacji integrowanych systemów intralogistycznych, dostarczane przez spółkę komplementarną EDOCS Systems, w którą zainwestowaliśmy w 2020 roku. Zarządzamy w ten sposób przepływem materiałów dostarczając platformy systemowe MFC, WCS wraz z wymianą danych z systemami nadrzędnymi WMS. Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają na zwiększanie produktywności biznesowej naszych Klientów w branżach takich jak Retail, eCommerce, FMCG, Tire oraz Heavy.   

Dzięki zaufaniu i wsparciu właściciela firmy Pana Daniela Mzyka Zarząd mógł realizować opracowany program strategicznych inwestycji i rozpatruje kolejne akwizycje i współprace z  parterami biznesowymi rozszerzające portfolio i zakres działalności spółki Europa Systems.   

Podsumowując, rok 2021 był rekordowym rokiem w historii działalności naszej firmy. Osiągnęliśmy przychód na poziomie 140 mln złotych i mogę już dziś potwierdzić, że w roku 2022 planujemy  kolejny 30% wzrost przychodów.   

Najważniejszym w mojej opinii działaniem, które pozwoliło osiągnąć takie rezultaty było zaangażowanie naszych pracowników w definiowanie strategii firmy, a także wizji misji i wartości, jakimi się kierujemy. Organizacja we wszystkich obszarach jest ukierunkowana na trudny, ale ważny proces zmiany kultury organizacyjnej. Stawiamy na modyfikację podejścia osobistego w kierunku otwartości na zmianę, nieszablonowego myślenia i dzielenia się pomysłami. Kluczowym elementem tych zmian jest odnoszenie się w swoim działaniu do wspólnie wypracowanych wartości firmy: wiarygodność, kreatywność, zaangażowanie odpowiedzialność, współpraca, wiedza.  

Obecnie firmy produkcyjne czy handlowe, dążą do zwiększania efektywności operacyjnej w obszarach związanych z logistyką i magazynowaniem – szczególnie widoczne jest to na rynku ecommerce. Dziś liczy się każda złotówka (konkurencja, ceny gazu i prądu), więc wdrożenia związane z szeroko pojętą automatyzacją powinny zyskiwać na popularności. Z drugiej strony wyzwania przed którymi stają wszyscy – covid, wojna na Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw, inflacja.   

Jak to dziś wpływa na rozwój Europa Systems?          

Automatyzacja jest najważniejszym w dzisiejszych czasach działaniem w zakresie poprawy efektywności kosztowej. Niestety aktualne czynniki zewnętrzne wpływają na wzrost kosztów automatyzacji w magazynach czy produkcji ale w dalszym ciągu taka forma inwestowania daje bardzo szybki zwrot. W związku z wzrostami cen m.in. surowców, mediów końcowy Klient również ponosi większe koszty inwestycji w automatyzację. Mamy tego świadomość i również w ramach naszych działań pracujemy nad optymalizacjami kosztów wytworzenia.  

Naszą przewagą jest to, że około 80% systemów produkujemy we własnej fabryce, co w odniesieniu do aktualnych problemów z zakłóconym łańcuchem dostaw daje nam elastyczność i pewnego rodzaju niezależność. Poprzez odpowiednie zarządzanie stokami magazynowymi jesteśmy w stanie neutralizować bądź zmniejszać efekt kuli śnieżnej, który dotyka integratorów nie posiadających własnych mocy produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest również nasze zaangażowanie, kompetencje i doświadczenie pozwalające na dobór optymalnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb naszych Klientów  

Chciałbym podkreślić że nasi Klienci i Partnerzy biznesowi  wybierając Europę Systems jako swojego preferowanego dostawcę na pierwszym miejscu stawiają na zapewnienie ciągłości produkcji, bezpieczeństwo oraz  zaufanie do profesjonalnej i terminowej realizacji projektów. Jakość naszych systemów, wysokie kompetencje zarządzania projektami oraz obsługa posprzedażowa to gwarancja długofalowej współpracy która dla nas – pracowników Europy Systems - jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu.

Jak ważny w strategii rozwoju firmy jest segment e-commerce? Czy był jakiś kontrakt z kategorii game changer?  

Jednym z obszarów rozwoju działalności ES jaki zdefiniowaliśmy w naszej strategii jest rozwój w obszarze e-commerce i dzisiaj mogę potwierdzić, że w tej branży odnotowujemy największe wzrosty przychodów. Oferujemy kompleksową usługę począwszy od wstępnej analizy danych, doboru optymalnych rozwiązań, propozycji layoutu, oprogramowania symulacji procesu celem wypracowania najbardziej optymalnego rozwiązania. Dostarczamy nowoczesne systemy do dystrybucji opakowań zbiorczych, sortowania, automatycznego załadunku sterowanych za pomocą rozproszonych systemów sterowania, zarządzania przepływem MFC wraz z wymianą danych z systemami WMS.  

W tym roku pozyskaliśmy nowego, kluczowego Klienta – światowego lidera logistyki ecommerce, który wybrał Europa Systems na generalnego wykonawcę projektu automatyzacji magazynu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Uruchomienie odbędzie się w 2 połowie bieżącego roku i wówczas będziemy o tym szerzej komunikować. Jednocześnie już od ponad dwóch lat jesteśmy preferowanym dostawcą uznanej niemieckiej marki która wyposaża największe w Europie magazyny ecommerce.    

Europa Systems wystawiała się na najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce oraz w Europie: takich jak Logimat, ITM i  Modernlog, konferencja Smart Warehouse. W tym roku te wydarzenia zgromadziły rekordową liczbę zarówno wystawców jak i odwiedzających. Dla naszej firmy te aktywności  to konsekwentna realizacja strategii budowania świadomości marki  i repozycjonowania jako Integratora ale przede wszystkim budowania wizji „Partnera pierwszego wyboru dla rozwiązań intralogistych w Europie”. Jak w podsumujesz tegoroczne edycje wydarzeń?  

W naszym biznesie, niezwykle ważne jest budowanie zaufania, dobra współpraca i tworzenie  pozytywnych relacji z klientami. W okresie pandemii byliśmy skazani na komunikację zdalną, która ma swoje ograniczenia. Dlatego wszyscy czekaliśmy na możliwość bezpośrednich spotkań branżowych, wymianę wiedzy i doświadczenia w szerszym gronie. Targi i konferencje to doskonała okazja do spotkań „face to face” i zaprezentowania na żywo jak działa automatyzacja stworzona przez Inżynierów Europa Systems. Moim zdaniem to były bardzo udane edycje. 

W tym roku na naszych stoiskach podczas wystawy: Logimat jak i Modernlog, odwiedzający nas kontrahenci mogli „dotknąć” najnowszych światowych technologii w obszarach Robotyki oraz Digitalizacji dedykowanych dla takich segmentów jak: ecommerce, FMCG, Retail. Przygotowaliśmy kilka premier produktowych m.in. na Targach Modernlog po raz pierwszy w Polsce: zaprezentowaliśmy nowego światowego producenta technologii AMR Autonomicznych Mobilnych Robotów  - GEEK +, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy jako Integrator. Na Logimat natomiast przedstawiliśmy naszą autorską aplikację ES Qview oraz demonstracyjny pokaz zrobotyzowanych systemów zintegrowanych w jeden autonomiczny ekosystem działający bez człowieka. Naszą intencją jest budowanie świadomości jak innowacyjne technologie i ich zwinna integracja od Europa Systems pomagają osiągać efektywność operacyjną w procesach magazynowo – produkcyjnych.    

Czerwiec 2022 roku,  to również  3 rocznica Twojej pracy w Europa Systems. Co zadecydowało o objęciu przez Ciebie stanowiska CEO? Patrząc z perspektywy czasu, co uważasz za unikalną wartość takiej organizacji i całej grupy, która odgrywa znaczącą role w rozwoju spółki i jej sukcesu?  

Jestem menedżerem z ponad 20letnim doświadczeniem w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu organizacjami o profilu produkcyjno-technologicznym. Zanim trafiłem do Europa Systems prowadziłem biznesy firm takich jak Whirlpool, Zelmer, BSH z grupy Bosch, doradzałem z ramienia Rad Nadzorczych lub Konsultingu strategicznego Spółkom m.in. grupy Paged. Dzięki doświadczeniu w różnych rolach zdobyłem wiedzę na temat tego, w jaki sposób definiować i wytwarzać wartość dla Klientów - sam takim Klientem także wcześniej byłem. Dlatego tez z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie Daniela Mzyka do tworzenia organizacji o jasno sprecyzowanych celach i wspierającej je kulturze.

Zespół Europa Systems to bardzo ambitni pracownicy i koledzy, gotowi wprowadzać zmiany i podejmować wyzwania. Nasza wspólna droga nie zawsze była łatwa, wymagała wielokrotnie odważnych decyzji i mobilizacji, ale z pewnością możemy ją uznać za rozwijającą i satysfakcjonując dla tych, dla których dynamika w działaniu, integracja wokół celu, ekspertyza i atmosfera są ważne. To z pewnością jeden element sukcesu.

Kolejny to gotowość właściciela i dzięki temu możliwość inwestowania w rozwój – od pozyskiwania i rozwijania kompetencji, przez narzędzia pracy po nowe produkty.

Doceniam bardzo także naszą wewnętrzną różnorodność doświadczeń, która wsparta zewnętrzną ekspercką pomocą doradczą i wiedzą członków Zespołu grupy Thumos – one także odegrały znaczącą rolę w naszym rozwoju jako spółki.    

Jakie są plany Europa Systems na najbliższą przyszłość, a gdzie jak widzisz naszą Spółkę z kilka lat?  

Najbliższe 2 lata to nadal koncentracja na realizacji strategii 2020-2024 i poszukiwaniu środków inwestycyjnych do rozwoju kolejnych modułowych systemów intralogistycznych.  

Tak szybki rozwój wymaga kolejnych nakładów finansowych, więc i tu mamy pewne plany. W najbliższych miesiącach Zarząd firmy wspólnie z właścicielem i Radą Nadzorczą będzie ustalał priorytety inwestycyjne.  

W przyszłym roku chcemy zaoferować naszym klientom w branżach Retail, e-commerce oraz FMCG całkowicie nowe systemy intralogistyczne oraz software’owe.  

Stąd dalsze rozwijanie projektowania inteligentnych rozwiązań automatyki i IT dla intralogistyki, między innymi systemów sterowania i zarządzania danymi, budowanych w naszej spółce komplementarnej Edocs Systems w Rzeszowie.  

Ważny dla nas aspekty to również wiarygodni i rozwijający swoje oferty partnerzy biznesowi, z którymi chcemy budować dalsze synergie i tą drogą generować także wzrost wartości firmy. Biorąc pod uwagę wachlarz planowanych działań jestem zdania, że w bliskiej przyszłości „Europa Systems będzie jedną z najbardziej znanych marek w Europie w segmencie automatyzacji logistyki ecommerce”    

Patrząc na efekty i skuteczność już podjętych działań strategicznych, jestem przekonana że tak będzie! Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć - nie sztuka napisać ładna strategię, ale taką która będzie działać. Zespół Europa Systems, który zbudowałeś tego dokonał. Jestem dumna z tego że również dołożyłam do tego swoją cegiełkę.  Marcin – serdecznie dziękuję za Twój czas i  rozmowę.  

Wywiad z Prezesem Europa Systems – Marcinem Tomkiewiczem , przeprowadziła Ilona Miziewicz-Groszczyk -  Dyrektor Marketingu & Ecommerce oraz Lider Projektu Strategicznego Hexagon.

O Europa Systems

--

„The first choice partner for agile intralogistics solutions in Europe”

Europa Systems - Integrator, producent i dostawca rozwiązań w obszarach Automatyzacja Magazynu i Logistyka Produkcji.

Europa Systems to zespół ponad 300 inżynierów, techników i specjalistów opracowujących zwinne systemy intralogistyczne dla branży FMCG, handlu detalicznego, ecommerce, przemysłu ciężkiego i oponiarskiego, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją firmy na dzisiejszym i przyszłym rynku.

Europa Systems od ponad 25 lat z sukcesem wdrożyła ponad 1000 projektów w 35 krajach, zapewniając dziś najnowocześniejszy serwis dostępny dla klienta 24/7.

Będąc jednocześnie producentem i integratorem, Europa Systems łączy pasję inżynierską, innowacyjne i autorskie oprogramowanie: WCS, MFC,  ES Qview i technologię mechaniczną oraz robotykę. Firma dostarcza rozwiązania pod klucz do automatyzacji łańcucha dostaw, które zapewniają doskonałość operacyjną w fabrykach, magazynach i centrach dystrybucyjnych.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel