Wsparcie Unii Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, iż firma Europa Systems Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. Wsparcie dla przedsiębiorców, Ścieżka SMART, nabór FENG.01.01-IP.01-001/23, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.  

 

Tytuł projektu: Opracowanie i uruchomienie produkcji inteligentnego i energooszczędnego cyberfizycznego systemu realizacji procesów logistycznych w centrach e-Commerce charakteryzującego się wysoką dostępnością, niezawodnością oraz efektywnością realizacji czynności utrzymania i serwisu.  

 

Planowane działania: Przedsięwzięcie obejmuje realizację linearnego projektu, składającego się z modułów B+R i internacjonalizacja, dla których punktem wyjścia będzie przeprowadzenie prac rozwojowych (PR), obejmujących opracowanie innowacyjnego w skali, co najmniej rynku polskiego produktu w postaci systemu przenośników do transportu materiałów lekkich z zawansowanymi komponentami IT i automatyki do sterowania procesami logistycznymi  w e-Commerce o wysokiej energooszczędności, niezawodności i efektywności realizacji czynności serwisowych i utrzymania ruchu, zaplanowanych w 5 etapach:  

1. Skonstruowanie modułowego systemu urządzeń do realizacji transportu wewnętrznego materiałów lekkich o większej od konkurencji różnorodności urządzeń.

2. Opracowanie sterownika IoT o innowacyjnej budowie umożliwiającego wymianę poszczególnych modułów ulegających awarii i systemu sterowania PLC.

3. Opracowanie platformy informatycznej do gromadzenia i udostępniania danych w aplikacji ICT z procesu logistycznego, w tym z 6 podsystemów: WMS, MFC, QView, CMMS, Mobilnej Paczki Inspekcyjnej MPI i Sterownika IoT.

4. Opracowanie modeli diagnozowania stanu elektrorolek i predykcji ich awarii oraz skonstruowanie MPI i narzędzi do wykrywania anomalii systemu.

5. Opracowanie rozwiązań i algorytmów do redukcji zużycia energii w trybie EKO, w tym przy zastosowaniu odkrywania wiedzy i rozszerzonych funkcji IoT wraz z testami całego systemu.  

 

Grupa docelowa działań projektu: Wypracowany w toku prac B+R produkt, zostanie wprowadzony, w ramach zasobów własnych do działalności Europa Systems, poprzez rozpoczęcie jego produkcji i sprzedaży polskim i zagranicznym centrom logistycznym funkcjonującym w branży e-Commerce.  

 

Cele projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności produktowej, cyfrowej i środowiskowej Europa Systems Sp. z o.o. na rzecz zwiększenia jej konkurencyjności, wzrostu przychodów, a także zacieśnienia współpracy z sektorem nauki i MŚP.  

 

Planowane efekty: Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego w skali co najmniej rynku polskiego produktu w postaci systemu realizacji procesów logistycznych w centrach e-Commerce, złożonego z modułowego systemu przenośników do transportu materiałów lekkich zintegrowanych z komponentami automatyki do sterowania procesami realizacji transportu oraz zaawansowanymi rozwiązaniami IT, w tym wykorzystującymi AI, o wysokiej energooszczędności, niezawodności i efektywności realizacji czynności serwisowych i utrzymania ruchu. Rezultat projektu wyróżniał będzie się na rynku cechami nowości, takimi jak: zmniejszenie zapotrzebowania na energię i monitorowanie śladu węglowego, dostęp do systemu za pomocą aplikacji ICT, zwiększona liczba modułów urządzeń systemu transportowego, obejmująca autorskie mechaniczne elementy serwisowe i innowacyjny sterownik IoT, które całościowo przełożą się na zwiększenie całkowitej dostępności systemu logistycznego, do co najmniej 98,5%.  

 

Wartość projektu: 7 008 316,01 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 718 163,73 zł

pixel